کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » تاریخ » دیرینه » نام های تبریز از دوران باستان تاکنون
7922 بازدید

نام های تبریز از دوران باستان تاکنون

اشاره: درباره نام های تبریز از گذشته تاکنون می توان به کتاب (تاریخ تبریز) اثر مجید رضازاده عموزین الدین اشاره کرد.

نام های تبریز

در کتاب تاریخ تبریز چنین آمده است:
نام شهری که امروزه تبریزتلفظ می شوددرقرون گذشته وحال وهمچنین درزبان اقوام مختلف ودرسفرنامه های جهانگردان ونیزدرکتاب های تاریخی به شکل های گوناگونی مطرح شده اندکه نشان ازتلفظ و نگارش های مختلف این نام دارد.

 • تِبریز(tebriz)تلفظ تبریزبه کسره تا یکی ازخصایص لهجه منسوب به خزرهاست.
 • تربیز(tarbiz)شکل مقلوب تبریز،بروفق ترکی آذری درزبان خودمردم تبریز.
 • تورژ(toreg)نگارش فاوست بیزانسی.
 • توریش(torei)شکل دیگری ازنگارش فاوست.
 • دَرورژ:نگارش واردان درقرن چهاردهم میلادی.
 • تَورَز(tavraz)وآن درزبان فارسی متداول به معنای تب ریزاست.
 • تارویی:تلفظ وکتابت آشوری درزمان مادها.
 • تارِمِکس(taremex)همان جا.
 • تااوری(taori)نگارش دیگرتارویی.همان.
 • توری(tori)تلفظ مردم بومی آذربایجان وگویش اکثرروستاییان پیرامون تبریزتا۷۰-۸۰سال پیش.
 • توریس(tauris)صورت بازمانده درزبان فرانسه درسده های ۸و۹٫
 • توریز(toriz)و(tavriz)نگارش تبریزدرآثارپس ازاسلام.
 • تاوریز(tavriz)درسفرنامه اولیاریوس.
 • تیریس(tivriss)نگارش اولیاچلبی اززبان مغولی.
 • تیوریز(tivriz)نگارش اولیاچلبی اززبان دری.
 • تاب ریز(tabriz)نگارش اولیاچلبی اززبان دهقانان.
 • گابریز(gabriz)سفرنامه گروته.
 • تاورژ(tavreg)درمنابع ارمنی.
 • داورژ(davreg)درمنابع ارمنی.
 • تربیص(tarbiss)درکتیبه سناخریب پادشاه آشور.
 • تاوروس(tavrouss)درکتیبه پروفسورعلیف.
 • طب ریز(tabriz)نگارش دیگرشاردن.
 • تومیریس(tomiris)نگارش زهتابی.
 • تومروس(tomros)اززبان روستاییان اهر.
 • گابریس(gabris)نگارس طاهرزاده بهزاد.
 • تبرمئیس(tabarmaiss)ازکتاب(تبریزقدیم ازکهنترین ایام تاکنون)
 • تایپیس(taypiss)همان.
 • تارماکیزا(tarmakiza)آذربایجان درسیرتاریخ ایران.رئیس نیا.
 • دبریز(dabriz)رئیس نیا.همان.
 • تبریس(tabriss)اوژن فلاندن.
 • تبریز(tabriz)نگارش کلمه درکتب پس ازاسلام تاکنون.

لازم به ذکراست نام های دیگری ازجمله:غراقه ، شاهاستن ، اکتابان ، آذرآبادگان و آذرباد به تبریز نسبت داده شده اند.

برچسب ها :
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه