والیان و استانداران

والیان نامدار آذربایجان و عمارت شمس العماره

والیان نامدار آذربایجان و عمارت شمس العماره

والیان آذربایجان منطقه آذربایجان از مناطق بسیار مهم و سرنوشت ساز ایران زمین در مقاطع مختلف تاریخ بوده که جنبش مشروطیت به عنوان یکی از مراکز کلیدی تجمع روشنفکران مشروطه خواه و کانون اصلی تصمیم سازی ایران مطرح گردیده است . در این نوشته بطور خلاصه به معرفی والیان خطه آذربایجان پرداخت شده است. علی محمد بنی آدم (شریف الدوله) اولین والی آذربایجان در سال ۱۲۵۳ در شهر کاشان متولد شد . وی در اواخر سال ۱۳۰۴ به عنوان اولین والی صاحب اختیار آذربایج...

ادامه مطلب

محمد ولی خان تنکابنی، والی آذربایجان

محمد ولی خان تنکابنی، والی آذربایجان

محمد ولیخان تنکابنی فرزند “حبیب ­الله خان ساعد الدوله سردار“ معروف به سردار اکرم و نصرالسلطنه وزیر خزانه، گمرک، پست و تلگراف، والی گیلان، والی آذربایجان، امیر توپخانه، سپهسالار شهرهای قزوین،گیلان و مازندران “محمد ­ولی خان” فرزند “حبیب ­الله خان ساعد الدوله سردار” در سال ۱۲۶۴ قمری برابر با ۱۲۲۵ هجری خورشیدی در روستای دشتاج از توابع “تنکابن” متولد شد. در دوازده سالگی به تهران آمد… با درج...

ادامه مطلب