کتب نفیس

قدیمی‌ترین انجیل‌ جهان‌ در تبریز

قدیمی‌ترین انجیل‌ جهان‌ در تبریز

“انجیل رسولان” به عنوان قدیمی‌ترین انجیل‌ جهان‌ و گنجینه ارزشمند کتابخانه مرکزی تبریز، روزگاری به عنوان پشتوانه پول ملی به شمار می رفت. به گزارش خبرآنلاین، کتاب نفیس و فاخر “انجیل رسولان” قدیمی ترین نسخه خطی موجود کتاب مقدس مسیحیان است که در بخش نسخ خطی کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری می شود. این کتاب به دلیل ارزش مادی و معنوی غیرقابل وصف خود، زمانی به عنوان یکی از پشتوانه های پول ملی ایران به شمار می رفت! انجیل یاد شده ...

ادامه مطلب

قدیمی ترین نسخه کتاب خطی سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی

قدیمی ترین نسخه کتاب خطی سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی

قدیمی ترین نسخه کتاب خطی “سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی” در کتابخانه ملی تبریز یکی از معارف پروران و بازرگانان خوشنام آذربایجان در روزگار ما؛ مرحوم حاج محمد نخجوانی است که از پرتو عشق به فرهنگ اسلام و ایران و علاقه به میراث شکوهمند این دیار، در طول سالیان دراز، به جمع آوری نسخ خطی و کتب نفیس در تبریز اقدام می نمود. مرحوم نخجوانی در مرداد ۱۳۴۱ درگذشت و در گورستان طوبائیه تبریز آرمید. او(در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۳۵) وصی...

ادامه مطلب