آمار

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۹۰ خورشیدی

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان تبریز در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ طبق سرشماری ، تبریز دارای ۲ بخش، ۴ شهر، ۶ دهستان و ۷۶ آبادی می‌باشد.   وضعیت سکونت در شهرستان ۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ مرد و زن ۵۷۵۷۷۹ ۸۰۹۴۲۶ ۱۰۷۳۹۱۳ ۱۵۲۷۲۹۱ ۱۴۸۶۵۰۹ ۱۵۷۹۳۱۲ ۱۶۹۵۰۹۴ مرد ۲۹۲۷۲۳ ۴۱۷۸۴۲ ۵۵۴۳۱۱ ۷۷۹۷۳۲ ۷۶۰۳۵۸ ۸۰۹۶۷۱ ۸۵۸۰۹۷ زن ۲۸۶۰۵۶ ۳۹۱۵۸۴ ۵۱۹۶۰۱ ۷۴۷۵۵۹ ۷۲۶۱۵۱ ۷۶۹۶۴۱ ۸۳۶۹۹۷   وضعیت سکونت در شهر تبریز ۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ مرد و زن ۳۲۸۰۷۲ ۴۶۷۴۴۳ ۶۳۴۷۴۱ ۱۱۲۰۴۵۶ ۱۳۰۴۵۸۴ ۱۴۴۸۶۵۳ ۱۵۴۵۴۹۱ مرد ۱۶۶۲۷۱ ۲۴۱۳۵۲ ۳۲۹۵۸۱ ۵۷۳۶۵۰ ۶۶۷۶۴۹ ۷۴۲۳۱۹ ۷۸۱۲۸۸ زن ۱۶۰۹۹۱ ۲۲۶۰۹۱ ۳۰۵۱۶۰ ۵۴۶۸۰۶ ۶۳۶۹۳۵ ۷۰۶۳۳۴ ۷۶۴۲۰۳ وضعیت سکونت در نقاط روستایی شهرستان ۱۳۳۵ ۱۳۴۵ ۱۳۵۵ ۱۳۶۵ ۱۳۷۵ ۱۳۸۵ ۱۳۹۰ مرد و زن ۲۴۷۷۰۷ ۳۴۱...

ادامه مطلب

تبریز ؛ جهان شهری با موقعیت جغرافیایی بی نظیر

تبریز ؛ جهان شهری با موقعیت جغرافیایی بی نظیر

شهر تبریز در غرب استان آذربایجان شرقی و در منتهی‌الیه مشرق و جنوب‌شرق جلگهٔ تبریز قرار گرفته‌است. این شهر از سمت شمال به کوه‌های پکه‌چین و عون بن علی، از سمت شمال‌شرق به کوه‌های گوزنی و باباباغی، از سمت شرق به گردنهٔ پایان و از سمت جنوب به دامنه‌های رشته‌کوه سهند محدود شده‌است. جهان شهر تبریز از سمت شمال، جنوب و شرق به کوهستان و از سمت غرب به زمین‌های هموار و شوره‌زارهای تلخه‌رود (آجی‌چای) محدود شده و به شکل یک چالهٔ نسبتاً بزرگ یا ی...

ادامه مطلب

جمعیت تبریز در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی

جمعیت تبریز در سال ۱۳۴۵ هجری شمسی

جمعیت تبریز ؛ تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان آذربایجان شرقی است. این شهر ، بزرگ‌ترین شهر منطقه شمال‌غرب ایران و مناطق آذری‌نشین بوده و مرکز اداری ، ارتباطی ، بازرگانی ، سیاسی ، صنعتی ، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می‌شود. تبریز در طول تاریخ خود با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده‌است. تاریخ این شهر، اشغال توسط بیگانگان و حوادث جانکاه طبیعی از جمله زمین‌لرزه‌های مهلک را تجربه کرده‌است. سنگ بنای تبریز کنونی به دوران اشکانی...

ادامه مطلب