ویژگیهای تبریز

تبریز ، شهر شعرای شوریده دل و شهر شهریار ملک سخن

تبریز ، شهر شعرای شوریده دل و شهر شهریار ملک سخن

شعرای تبریز همچون دیگر حوزه های علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، هنر و … جایگاه ممتازی در کشور به خود اختصاص داده اند. شهریار ملک سخن استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی به گفته مقام معظم رهبری حافظ دوران، پروین اعتصامی، ایرج میرزا، حبیب ساهر و علی نظمی سرسلسله شعرای نامدار و برجسته این دیار زرخیز بودند که اشعار دلنشین و پرمغز هرکدام جای بسی تأمل و بحث دارد. در این مجال کوتاه چند تن از برجسته ترین شعرای تبریزی را در حد نام بردن معرفی می کن...

ادامه مطلب

تبریز ، شهر تاریخ سازان بی ادعا

تبریز ، شهر تاریخ سازان بی ادعا

تبریز ، شهر تاریخ سازان بزرگ تاریخ ایران اسلامی است. در حوزه های مختلف جهادی، با عقاید متفاوت انسان های وارسته ای  از این خطه قهرمان پرور برخواسته اند که با نام بردن از چند نفر دین این بزرگواران و شهدا ادا نمی شود با این حال از برخی از مهم ترین آنها فهرست وار نام برده می شود و متعاقب آن به معرفی کامل انسان های تاریخ ساز پرداخت خواهیم نمود. تاریخ سازان نامداری همچون حضرات: میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی (شهید عاشورا) ، کربلایی علی مسی...

ادامه مطلب

تبریز ، شهر دانشمندان و سردمداران علم

تبریز ، شهر دانشمندان و سردمداران علم

دانشمندان تبریز : افتخارات جهانی تبریز ، شهر علم ، دانش ، آگاهی ، هنر ، فرهنگ ، تاریخ و … است که ثمره تلاش انسانهای زحمتکش در حوزه دانش را در خود تجلی نموده و به جهانیان نمایش می دهد. در هر برگی از تاریخ پر فراز و نشیب این دیرینه دیار که بنگریم بزرگی از این خطه را خواهیم دید که کار شگرفی انجام داده است و افتخار آفرینی نموده است. پدر جراحی های نوین، پدر واکسن تب برفکی، پدر سکه شناسی، پدر جغرافیای ایران، پدر شیمی پلیمر ایران، پدر...

ادامه مطلب

تبریز ، شهر عالمان و فقهای بزرگ دینی

تبریز ، شهر عالمان و فقهای بزرگ دینی

تبریز از دیرباز شهر عالمان و اندیشمندان دینی برجسته ای است که به حق هر یک از آنها را می توان درخت مثمر و تنومندی قلمداد نمود که در علوم دینی هزاران شاگرد جامع الشرایط را تربیت نموده اند. انسانهای والایی که دین مبین اسلام بدون وجود تک تک آنها دارای نقصان در تبلیغ آموزه های خود بود. در بخشی از فهرست عناوین شهر عالمان می توان چهره های برجسته زیر را نام برد : علما و آیات عظام ؛ حضرات محمدتقی جعفری ، میرزا جواد ملکی تبریزی ، عبداله فاطمی نیا ،...

ادامه مطلب