تاریخ

اولین های رخ داده در تبریز

اولین های رخ داده در تبریز

۶۷۲ – اولین ضرابخانه ماشینی و انتشار اسکناس (چاو) ۱۱۸۵ – ضرب حدود ۲۰۰ قطعه سکهٔ سیمین برای اولین بار ۱۲۱۲ – اولین چاپ قرآن به شیوه لیتوگرافی ۱۲۲۱ – آغازگر عکاسی ایران ، ملک قاسم میرزا ۱۲۲۱ – اولین آتش‌نشانی ۱۲۲۷ – اولین چاپخانه ایران توسط شاهزاده عباس میرزا ۱۲۶۱ – اولین نمایشنامه و تئاتر   (تاریخچه هنر نمایش در تبریز) ۱۲۷۹- اولین سینمای ایران پس از پنج سال از اختراع جهانی آن – با نام سولّی (آفتاب) ۱۲۸۰ – اولین...

ادامه مطلب

تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز

تصاویری از مشروطه خواهی در تبریز

تبریز و مشروطه خواهی آغاز قیام در تبریز مجاهدین مشروطه خواه پس از فتح تهران تهیه غذا برای متحصنین سفارت انگلیس ستارخان و باقرخان سردار و سالار ملی تشییع پیکر یکی از مجاهدین نیروهای مجاهد تحت فرمان ستارخان زندانیان نیروهای مشروطه خواه سیاح محلاتی که خود نیز در شمار گرفتاران این دوران بوده است در خاطرات خود نوشته است: «به حبسیان، جز دو قرص نان و خیار زرد چیزی نمی دا...

ادامه مطلب

بلوای قحطی نان در تبریز

بلوای قحطی نان در تبریز

قحطی نان در تبریز؛ خاطراتی از زبان خبیرالسلطنه تلگرافچی دوران قاجار خبیرالسلطنه‌ یکی‌ از نخستین‌ تلگرافچیان‌ ایرانی‌ بود که‌ در دوران‌ پایانی‌ سلطنت‌ ناصرالدین‌شاه‌ به‌ کار در تلگرافخانه‌ پرداخت‌. او در دوران‌ مظفرالدین‌شاه‌ نیز به‌ خدمت‌ خود ادامه‌ داد. در این‌ شماره‌ خاطرات‌ او را از دوران‌ سلطنت‌ محمدعلی‌شاه‌ به‌ نظر خوانندگان‌ می‌رسانیم‌. این‌ خاطرات‌ بسیار مفصل‌ بوده‌ ولی‌ متاسفانه‌ چاپ‌ نشده‌ و در اختیار خانواده‌ خبیر است‌ که‌ ا...

ادامه مطلب

قدمت تبریز از نگاه جهانگرد معروف حمداله مستوفی

قدمت تبریز از نگاه جهانگرد معروف حمداله مستوفی

قدمت تبریز ؛ تبریز یا تب ریز ، یکی از شهرهای زیبا و قدیمی ایران است که با کمال تاسف آنچه لازمه تحقیق در قدمت این شهر و معرفی آن می باشد معمول نگردیده است و اختلاف نظری که در میان مورخین روسی و امنی با نوشته های تاریخ نگاران اسلامی وجود دارد ، نشانگر قدمت این شهر و نسبت دادن بنای آن به دوره اشکانیان می باشد. چنانچه حمداله مستوفی۱ می گوید : به سال ۱۷۵ هجری قمری «زبیده خاتون» همسر هاون الشید این شهر را بنا کرده است. جغرافیای شهری، حسین شکوئی ...

ادامه مطلب