خاطرات جهانگردان

وصف تبریز از زبان بازرگان ونیزی

وصف تبریز از زبان بازرگان ونیزی

وصف تبریز ؛ بازرگان گمنام ونیزی در دوران سلطنت اوزون حسن، درباره تبریز چه نوشت؟ از ونیز تا هشت بهشت «از شهر صوفیان که بگذریم، می‌رسیم به شهر بزرگ و باشکوه تبریز که مقر داریوش شاه ایران بوده و پیوسته تختگاه شاهان ایران آنجا قرار داشته است. سلطان حسن‌بیگ و پس از او پسرش یعقوب سلطان در اینجا می‌زیستند». ونیزیانی که در حدود سال‌های سلطنت اوزون حسن، بنیانگذار دودمان آق‌قویونلو و شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نخستین شهریاران سلسله صفوی به ایران آم...

ادامه مطلب

روایت همسر وزیرمختار انگلیس از تبریز

روایت همسر وزیرمختار انگلیس از تبریز

روایت همسر وزیرمختار انگلیس از تبریز در دوران قاجار لیدی مری شیل، همسر جستن شیل وزیر مختار انگلیس در ایران به دوران ناصرالدین شاه، در سال ١٨۴٩ میلادی برابر با ١٢٢٧ خورشیدی به همراه همسر و چهار خدمه به ایران وارد شد. سفر و ماموریت این گروه ٣ سال و ده ماه به درازا کشید. لیدی شیل در این زمان، خاطرات سفر خود و جریان امور و اتفاقات داخلی ایران را نگاشت و اثر خود را به عنوان «جلوه‌هایی از زندگی و آداب و رسوم ایران »...

ادامه مطلب