مصاحبه

مصاحبه روزنامه همشهری با بهروز رستمی

مصاحبه روزنامه همشهری با بهروز رستمی

مصاحبه روزنامه همشهری با بهروز رستمی به بهانه انتشار کتابهای تبریز شناسی با عناوین؛ «نگاهی به روزشمار وقایع تبریز» و «تبریز از نگاهی نو» ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷   در مورد این کتاب و مشخصات آن و ضرورت نگارش ان توضیح دهید و اینکه آیا این کتاب چه جایگاهی در معرفی مشاهیر استان خواهد داشت؟ با نام و یاد خالق اندیشه مجموعه حاضر که در ۲ جلد تدارک دیده شده، حاصل ۱۷ سال کار پژوهشی مداوم اینجانب در حوزه تبریزشناسی می‌باشد که با انگیزه عشق و عل...

ادامه مطلب