بایگانی برچسب ها: ادیبان تبریز

تبریز ، شهر ادیبان و فرهنگ پروران

تبریز ، شهر ادیبان و فرهنگ پروران

ادیبان تبریز و اهالی فرهنگ و ادب این شهر جایگاه قابل توجهی در ادبیات دارند. این شهر شهر ادیبان است چرا که در یک نگاه کوتاه به این شهر چنین حسی در انسان خلق می شود و علت آن وجود چهره های سرشناس در ادبیات ایران و آذربایجان می باشد. در این شهر پرآوازه شخصیت های شایسته و بلند اندیشه ای ظهور یافته اند که هر کدام از آنها به تنهایی برای فخرفروشی یک شهر کافی است حال آنکه شمارگان چنین بزرگانی در تبریز چنان بالاست که هرقدر فهرست کاملی از اسامی آنه...

ادامه مطلب