بایگانی برچسب ها: باسکرویل

هوارد باسکرویل

هوارد باسکرویل

هوار باسکرویل (هُوارد کانْکْلین باسْکِرْویل) هوارد باسکرویل آمریکائی، یکی از معلمان مدرسه مموریال اسکول تبریز (دبیرستان پروین سابق) بود و سنین عمرش از بیست و پنج نگذشته بود. این جوان شوری در سر و شرری در دل داشت که پیوسته او را به خدمتگذاری نوع خود ترغیب و تحریص می کرد. هر چند در صورت، ظاهراً آرام می نمود ولی جوش و خروشی در دل داشت که شاید و باید از آن بی خبر بود. گویی که این بیت خواجه از حال درونی وی خبر می داد: در اندرون من خسته دل ن...

ادامه مطلب

درختی که نماد آرامگاه غریبه ای است آشنا – هوارد باسکرویل / صمد صانع زاده

درختی که نماد آرامگاه غریبه ای است آشنا – هوارد باسکرویل / صمد صانع زاده

درختی که نماد آرامگاه غریبه ای است آشنا هوارد باسکرویل صمد صانع زاده چندی پیش دیداری داشتم با دوست عزیزی که دانش آموخته تاریخ می باشد، در ضمن گفت وگو به نمایشگاه کتابی که در مجتمع تجاری اطلس واقع در میدان شهید بهشتی (چهار راه منصور سابق) دایر شده بود اشاره نموده و گفت کتابی در آنجا مشاهده کرده در ارتباط با هوارد باسکرویل که به نظرش ناآشنا آمده و تا حالا جائی آن را ندیده بود. این موضوع حس کنجکاویم را برانگیخت و با مراجعه به آن نمایشگا...

ادامه مطلب