بایگانی برچسب ها: تأمین اجتماعی تبریز

معرفی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تبریز

معرفی مجموعه سازمان تأمین اجتماعی تبریز

 اداره کل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی        امنیت فردی و اجتماعی و جستجوی بی وقفه آن، همواره یکی از خصوصیات ذاتی بشر بوده است. شیوه های تأمین امنیت از دیرباز تا کنون دستخوش تغییر و تحول بسیاری شده است. مردم پیوسته کوشیده اند خود و خانواده خویش را از تهدیدها و پیشامدهای ناگوار مانند حوادث و سوانح، بیماریها و دیگر خطرات مصون دارند. شواهد تاریخی نشان میدهد که اغلب بروز این بحرانها بیشترین فشار را بر اقشار آسیب پذیر وارد نموده و آثار ناگوار...

ادامه مطلب