بایگانی برچسب ها: تاجگذاری محمدشاه در تبریز

۱۸ آبان ۱۲۱۳ ـ تاجگذاری محمدشاه در تبریز

۱۸ آبان ۱۲۱۳ ـ تاجگذاری محمدشاه در تبریز

یکشنبه ۱۸ آبان ۱۲۱۳ مصادف با ۷ رجب ۱۲۵۰ و ۹ نوامبر ۱۸۳۴ تاجگذاری محمدشاه در تبریز محمدشاه قاجار ـ پسر عباس‌میرزا ولیعهد و نوه فتحعلی شاه ـ به عنوان سومین پادشاه قاجار در تبریز تاجگذاری کرد.  وی ۱۴ دی ۱۱۸۶ در تبریز به دنیا آمد. بعد از فتوحات پدر، از جانب جدش فتحعلی شاه به عنوان ولیعهد شاه قاجار انتخاب شد و چند ماه بعد به محض اطلاع از مرگ فتحعلی شاه در تبریز تاج سلطنت را بر سر نهاد و عازم تهران شد و پس از دفع غائله علیشاه ظل السلطا...

ادامه مطلب