بایگانی برچسب ها: تاریخ سازان

تبریز ، شهر تاریخ سازان بی ادعا

تبریز ، شهر تاریخ سازان بی ادعا

تبریز ، شهر تاریخ سازان بزرگ تاریخ ایران اسلامی است. در حوزه های مختلف جهادی، با عقاید متفاوت انسان های وارسته ای  از این خطه قهرمان پرور برخواسته اند که با نام بردن از چند نفر دین این بزرگواران و شهدا ادا نمی شود با این حال از برخی از مهم ترین آنها فهرست وار نام برده می شود و متعاقب آن به معرفی کامل انسان های تاریخ ساز پرداخت خواهیم نمود. تاریخ سازان نامداری همچون حضرات: میرزا علی ثقه الاسلام تبریزی (شهید عاشورا) ، کربلایی علی مسی...

ادامه مطلب