بایگانی برچسب ها: حکومت

حکومت های شناخته شده در تبریز

حکومت های شناخته شده در تبریز

حکومت های شناخته شده در تبریز     روادیان اول شکل‌گیری: ۱۳۷ هجری‌شمسی / ۱۴۱ هجری‌قمری / ۷۵۸ میلادی بنیانگذار: منصور عباسی مدت حکومت: حدود ۱۳۸ سال   ساجیان شکل‌گیری: ۲۷۱ هجری‌شمسی / ۲۷۹ هجری‌قمری / ۸۹۲ میلادی بنیانگذار: معتمد عباسی مدت حکومت: حدود ۵۱ سال   سالاریان شکل‌گیری: ۳۲۰ هجری‌شمسی / ۳۳۰ هجری‌قمری / ۹۴۲ میلادی بنیانگذار: سالار مرزبان بن محمد بن مسافر مدت حکومت: حدود ۲۰ سال   روادیان دوم شکل‌گیری: ۳۴۰ ه...

ادامه مطلب