بایگانی برچسب ها: خاقانی شیروانی

کشف ابعاد مختلفی از محل زندگی خاقانی در تبریز / محمدرضا شفیعی کدکنی

کشف ابعاد مختلفی از محل زندگی خاقانی در تبریز / محمدرضا شفیعی کدکنی

محل زندگی خاقانی در تبریز شهریارنیوز: خاقانی شیروانی شاعر بلند آوازه ی قرن ششم هجری و دانشمند بی بدیل زمان خود بود. با کشف سفینه تبریز، نوشته ابوالمجد تبریزی (در قرن هشتم)، ابعاد مختلفی از زندگی این شاعر بزرگ در تبریز کشف شد. اولین پژوهشگر این عرصه، استاد یگانه ی ادبیات زمان ما، دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی است که با تفحص در سفینه تبریز، محل زندگی خاقانی را از امالی امین الدین حاج بله تبریزی (استاد کاتب سفینه تبریز) استخراج کرد....

ادامه مطلب