بایگانی برچسب ها: ستارخان قره‌داغی

۲۸ مهر ۱۲۴۵ ـ تولد ستارخان

۲۸ مهر ۱۲۴۵ ـ تولد ستارخان

شنبه ۲۸ مهر ۱۲۴۵ مصادف با ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۲۸۳ و ۲۰ اکتبر ۲۰۰۹ تولد ستارخان قره‌داغی ستارخان قره‌داغی در منطقه قره‌داغ آذربایجان به دنیا آمد. وی در سنین جوانی در حادثه مرگ یکی از قاطرچیان مظفرالدین میرزا شرکت داشت و به زندان نارین‌قلعه در اردبیل فرستاده شد که بعد از ۲ سال موفق به فرار شده و به تبریز گریخت. پس از مدتی پرداختن به کارهای مختلف در نظامی‌گری، به جمع تفنگچیان مظفرالدین میرزا درآمد و لقب خانی گرفت. ستارخان ۲ سفر به عتبات‌عال...

ادامه مطلب

ستارخان قره‌داغی ؛ قهرمان ملی، از رهبران طراز اول جنبش مشروطه ایران

ستارخان قره‌داغی ؛ قهرمان ملی، از رهبران طراز اول جنبش مشروطه ایران

ستارخان قره‌داغی (۲۸ مهر ۱۲۴۵، قره‌داغ ـ ۲۵ آبان ۱۲۹۳، تهران) قهرمان ملی، از رهبران طراز اول جنبش مشروطه ایران ستار‌خان قره‌داغی به سال ۱۲۴۵ هجری‌شمسی در منطقه قره‌داغ آذربایجان به دنیا آمد. در سنین جوانی در حادثه مرگ یکی از قاطرچیان مظفرالدین میرزا شرکت داشت و از این رو در زندان نارین‌قلعه اردبیل محبوس گردید که بعد از ۲ سال موفق به فرار شده و به تبریز گریخت. پس از مدتی پرداختن به کارهای مختلف در نظامی‌گری، به جمع تفنگچیان مظفرالدین میرزا درآم...

ادامه مطلب