بایگانی برچسب ها: شعرای تبریز

تبریز ، شهر شعرای شوریده دل و شهر شهریار ملک سخن

تبریز ، شهر شعرای شوریده دل و شهر شهریار ملک سخن

شعرای تبریز همچون دیگر حوزه های علمی ، مذهبی ، اجتماعی ، هنر و … جایگاه ممتازی در کشور به خود اختصاص داده اند. شهریار ملک سخن استاد سید محمدحسین بهجت تبریزی به گفته مقام معظم رهبری حافظ دوران، پروین اعتصامی، ایرج میرزا، حبیب ساهر و علی نظمی سرسلسله شعرای نامدار و برجسته این دیار زرخیز بودند که اشعار دلنشین و پرمغز هرکدام جای بسی تأمل و بحث دارد. در این مجال کوتاه چند تن از برجسته ترین شعرای تبریزی را در حد نام بردن معرفی می کن...

ادامه مطلب