بایگانی برچسب ها: شهر عالمان

تبریز ، شهر عالمان و فقهای بزرگ دینی

تبریز ، شهر عالمان و فقهای بزرگ دینی

تبریز از دیرباز شهر عالمان و اندیشمندان دینی برجسته ای است که به حق هر یک از آنها را می توان درخت مثمر و تنومندی قلمداد نمود که در علوم دینی هزاران شاگرد جامع الشرایط را تربیت نموده اند. انسانهای والایی که دین مبین اسلام بدون وجود تک تک آنها دارای نقصان در تبلیغ آموزه های خود بود. در بخشی از فهرست عناوین شهر عالمان می توان چهره های برجسته زیر را نام برد : علما و آیات عظام ؛ حضرات محمدتقی جعفری ، میرزا جواد ملکی تبریزی ، عبداله فاطمی نیا ،...

ادامه مطلب