بایگانی برچسب ها: عطاری

شعری برای تبریز / دکتر محمد رضا عطاری

شعری برای تبریز / دکتر محمد رضا عطاری

تبریز دکتر محمدرضا عطاری “گلشن” تبریز ای یگانهِ ، ای شهرِ شهر یاران ای آتشِ زمانه در بطنِ روزگاران تاریخ را شکوهی شالوده ی فتوحی چون ابرِ آب ریزی برتفت خشک زاران آوازه ی بلندی در سرزمین آتش تو زادگاهِ ثقّت۱ هم شیخ۲ سربداران بر دامنت چو پروین۳ صدها ستاره مِهرین رشدیه۳ از ترابت چون زیورِ مَناران مشروطه در هوایت بالیده شد نهایت چون شیر در کُنامت بس خیل تاجداران ای شهرِ شمس۳ مولا ای فتحِ باب اولی در کوچه پس گذارت بابک۳ به ...

ادامه مطلب