بایگانی برچسب ها: قحطی در شهر

۶ شهریور ۱۳۲۰ ـ وقوع قحطی در شهر

۶ شهریور ۱۳۲۰ ـ وقوع قحطی در شهر

پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۲۰ مصادف با ۵ شعبان ۱۳۶۰ و ۲۸ اوت ۱۹۴۱ وقوع قحطی در شهر به دنبال مشکلات پیش آمده در روزهای پیشین و به به دلیل تعطیلی شهر، کلیه مغازه‌ها بسته و طبقات کم درآمد از کار خود بیکار شدند و در این میان رفته رفته گرانی و قحطی روی داد که کمیاب شدن و قحطی مواد غذایی از مشکلات عمده و اساسی مردم بود که بر دیگر مشکلات و اوضاع نابسامان اضافه شد. کار به جایی رسیده بود که دل نظامیان روسی به حال مردم می سوخت و آنها به کمک مردم بی‌...

ادامه مطلب