بایگانی برچسب ها: لهجه های تركی

فرایندهای آوایی در لهجه های ترکی آذربایجانی / دکتر فیروز رفاهی

فرایندهای آوایی در لهجه های ترکی آذربایجانی / دکتر فیروز رفاهی

فرایندهای آوایی در لهجه های ترکی آذربایجانی  تغییرات آوایی در اثر همنشینی از مباحثی است که در زبانشناسی همگانی به آن توجه می شود. در آنجا تحت عنوان فرایندهای آوایی به رخدادهای متفاوت در آواشناختی میپردازند. در زبانشناسی همگانی تبدیل آواها را به دو دسته تغییرات اتفاقی۱ و تغییرات قانونمند۲ تقسیم می کنند. در نوع تغییرات اتفاقی سبب تغییر دقیقا روشن نمیشود مانند تغییر صوت ”ن+ب“ به ”م“ در واژه شنبه (شمبه) و پنبه (پمبه) ، لیکن دلایل تغیی...

ادامه مطلب

آواشناسی و روشهای بررسی لهجه های ترکی آذربایجانی / فیروز رفاهی

آواشناسی و روشهای بررسی لهجه های ترکی آذربایجانی / فیروز رفاهی

آواشناسی و روشهای بررسی لهجه‌های ترکی آذربایجانی برای دسته بندی دقیق لهجه‌های زبان ترکی آذربایجانی در ایران ابتدا باید لهجه‌های عمده مورد پژوهش قرار گیرند. لهجه‌های مناطق بزرگ و عمده مانند تبریز، اردبیل، مراغه، اورمیه، زنجان، خوی در وحله نخست بدلیل قدمت و مرکزیت آنها در ادوار گذشته بررسی شوند. سپس لهجه شهرهای کوچکتر مانند مرند، شبستر، سلماس، ساوجبلاق، سنقر، میانه، میاندواب و سایر با توجه به لهجه‌های شهرهای بزرگتر مورد تحلیل قرار گیرند....

ادامه مطلب

دسته بندی لهجه های ترکی آذربایجانی / فیروز رفاهی

دسته بندی لهجه های ترکی آذربایجانی / فیروز رفاهی

دسته بندی لهجه های ترکی آذربایجانی لهجه‌ها فرایندی تاریخی هستند و در طی دوران معینی شکل می گیرند‌‌.  یکی از علل عمده پدید آمدن و گسترش یک لهجه مرکزیت یافتن یک منطقه از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میباشد‌‌.  برای مثال منطقه شیروان مدتهای طولی مرکزیت حکومتی داشته و یا شهرهای مختلف آذربایجان در زمان‌های مختلف مرکز سیاسی بشمار میرفتند‌‌.  به همین سبب در بررسی لهجه‌های ترکی آذربایجانی باید این نکته را مد نظر قرار داد‌‌. همانطوری...

ادامه مطلب