بایگانی برچسب ها: مجله ادب

مجله تجدد خواه ادب و یحیی آرین پور / رضا همراز

مجله تجدد خواه  ادب و یحیی آرین پور / رضا همراز

مجله تجدّد خواه  ادب و یحیی آرین پور رضا همراز زنده یاد یحیی آرین پور و مجله متجدّدانه ادب برای کسانی که سری در تحقیق و تفحص در مسائل روزنامه نگاری و ادبیات معاصر به ویژه نقد و بررسی ادبیات مشروطه را دارند نامیست آشنا . وی توانست با نشر اشعار و مقالات خود و هم فکرانش در مجله پر محتوای ادب ، منتشره در تبریز که خود نیز از شماره اول آن که در ۱۵ عقرب ۱۲۹۸ شمسی مطابق با ۱۴ صفرالمظفر ۱۳۳۸ تا شماره ۶ سردبیر آن بود نبوغ و استعداد خود را به ...

ادامه مطلب