بایگانی برچسب ها: محمود غنی‌زاده سلماسی

۳۰ بهمن ۱۳۱۳ ـ درگذشت محمود غنی‌زاده سلماسی

۳۰ بهمن ۱۳۱۳ ـ درگذشت محمود غنی‌زاده سلماسی

سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۱۳ مصادف با ۱۵ ذیقعده ۱۳۵۳ و ۱۹ فوریه ۱۹۳۵ درگذشت محمود غنی‌زاده سلماسی میرزا محمود غنی‌زاده سلماسی ـ شاعر، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار نامی ایران ـ سال ۱۳۱۳ هجری‌شمسی در تبریز درگذشت.  به سال ۱۲۵۸ هجری‌شمسی متولد شد. پس از کسب تحصیلات مقدماتی در شهر سلماس به ادبیات گرایش پیدا کرد و ضمن مکاتبه با مدیر روزنامه حبل‌المتین، به نگارش مقاله پرداخت. مدتی بعد به قفقاز سفر کرد و آنجا با میرزا عبدالرحیم طالبوف آشنایی پ...

ادامه مطلب

محمود غنی‌زاده سلماسی ؛ شاعر، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار

محمود غنی‌زاده سلماسی ؛ شاعر، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار

محمود غنی‌زاده سلماسی (۱۲۵۸ش، تبریز ـ ۳۰ بهمن ۱۳۱۳، تبریز) شاعر، نویسنده، مترجم، روزنامه‌نگار میرزا محمود غنی‌زاده سلماسی به سال ۱۲۵۸ هجری‌شمسی متولد شد. پس از کسب تحصیلات مقدماتی در شهر سلماس به ادبیات گرایش پیدا کرد و ضمن مکاتبه با مدیر روزنامه حبل‌المتین، به نگارش مقاله پرداخت. مدتی بعد به قفقاز سفر کرد و آنجا با میرزا عبدالرحیم طالبوف آشنایی پیدا کرد. در سال ۱۲۸۵ هجری‌شمسی، پس از بازگشت به ایران روزنامه فریاد را پایه‌گذاری نمود....

ادامه مطلب