بایگانی برچسب ها: مساجد تبریز

تبریز، شهر مساجد تاریخی

تبریز، شهر مساجد تاریخی

مساجد تاریخی عامل باز زنده داری هویت مذهبی تبریز *** مساجد به عنوان یکی از مهمترین مکان های گردهمایی در شهر های ایران و نشانه بارز اسلام و ایمان این کشور پس از سقوط سلسله ساسانی مهمترین عنصر اجتماعی شهر ها و معماری محسوب می گردند. پس از فتح ایران در ۲۲هجری به دست اعراب تبریز نیز دستخوش تغییرات اجتماعی و فرهنگی شد و این تغییرات و نمود معماری آن در دوره ایلخانی و تیموری به اوج خود رسید که آثار زنده آن هنوز در تبریز خودنمایی می کند. این ش...

ادامه مطلب