بایگانی برچسب ها: موسیقی کوچه بازاری در تبریز

موسیقی کوچه بازاری در تبریز

موسیقی کوچه بازاری در تبریز

موسیقی کوچه بازاری در تبریز آیدین داغ تکین آ شوفر قوی بی‌ گازا ، سور شهنازا اوردا گورمه سَم یاری ، سور دولاناخ بیلواری موسیقی کوچه بازاری به مجموعه‌ و بخشی از آثار موسیقی قدیمی ایرانی اطلاق می شود که با توجه به رشد موسیقی در اواخر دهه ۱۳۳۰ برای اولین بار در خیابان لاله‌زار تهران شکل گرفت و شاید یکی از دلایل اصلی اختصاص نام «کوچه‌بازاری» بر روی این سبک موسیقی، این باشد که آوازهای این سبک در بازار و کوچه‌های محلی و کاباره های لاله‌زار تهرا...

ادامه مطلب