بایگانی برچسب ها: میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم

۷ شهریور ۱۲۸۶ ـ ترور صدراعظم توسط عباس آقا تبریزی

۷ شهریور ۱۲۸۶ ـ ترور صدراعظم توسط عباس آقا تبریزی

جمعه ۷ شهریور ۱۲۸۶ مصادف با ۲۲ رجب ۱۳۲۵ و ۳۰ اوت ۱۹۰۷ ترور صدراعظم توسط عباس آقا تبریزی ۴ ماه از صدراعظمی میرزا علی‌اصغرخان اتابک اعظم نمی‌گذشت که در جریان جنبش مشروطه ایران، هنگام خروج از مجلس شورای ملی، با تحریک سید حسن تقی‌زاده و توسط یکی از مشروطه‌طلبان به نام عباس‌آقا حاجی محمدزاده تبریزی، کشته شد. پدرش آقا ابراهیم، وزیر دربار ناصری بود و در ۱۵ سالگی علی‌اصغر را به دربار برد. میرزا علی‌اصغرخان به سرعت پیشرفت کرد تا این‌که در سفر ع...

ادامه مطلب