بایگانی برچسب ها: هنرمندان تبریز

تبریز ، زادگاه هنر و محل تجلی هنرمندان بزرگ در حوزه های مختلف

تبریز ، زادگاه هنر و محل تجلی هنرمندان بزرگ در حوزه های مختلف

هنرمندان تبریز چهره های موفقی هستند که بخش اعظم هنرمندان کشور را شکل داده اند. این هنرمندان موفق در بخشهای مختلفی همچون موسیقی، سینما و تلویزیون، تئاتر، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی، مجسمه سازی و دیگر صنایع دستی جایگاه قابل توجهی در دنیا دارند به طوری که هنرمندان بزرگی در فنون یاد شده متأثر از این اساتید بزرگ بوده و هستند. از میان برجسته ترین هنرمندان تبریزی شخصیت های زیر به عنوان شاخص نام برده می شود و به ترتیب در بخش هنرمندان به طور اجما...

ادامه مطلب