بایگانی برچسب ها: کتاب «زینب پاشا»

نگاهی اجمالی به کتاب «زینب پاشا» / وحید مقبول

نگاهی اجمالی به کتاب «زینب پاشا» / وحید مقبول

نگاهی اجمالی به کتاب «زینب پاشا» اوراق تاریخ را که ورق به ورق می‌کاوی، یافتن زنان قهرمان و دلاوری که در برابر ستم و نظام فئودالی، پرچم مبارزه برافراشته و مبارزه کرده‌اند، کاری است دشوار وطاقت فرسا، چرا که تاریخ مذکر و مردسالار این دیار هرجا که ردی از این مبارزه بوده، بی اعتنا از کنار آن گذشته یا اهمیتی به چنین مبارزاتی نداده، اما هستند اینچنین زنانی که از هر چه آسایش و رفاه بوده، گذشته‌اند تا در برابر نظام ستم و استبداد قد علم کنند و...

ادامه مطلب