بایگانی برچسب ها: 210 آذر 1324

۲۱ آذر ۱۳۲۴ ؛ انقلابی برای تمام فصول

۲۱ آذر ۱۳۲۴ ؛ انقلابی برای تمام فصول

۲۱ آذر ۱۳۲۴ ؛ انقلابی برای تمام فصول یاشار گولشن اگر در تاریخ آذربایجان از دوران پر کشمکش انقلاب مشروطیت تا به امروز، تشکیل حکومت ملی در فاصله سالهای ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ را مهمترین حادثه سیاسی بدانیم به بیراهه نرفته ایم. هر چند در جنگهای داخلی صدر مشروطیت، آذربایجان و بخصوص شهرهای بزرگ آن تبریز و اورمیه صحنه مبارزه سیاسی و نظامی با قوای مرکزی و عوامل آن بوده و ماه ها در محاصره و قحطی و جنگ بسر برده است، اما تاسیس حکومت ملی با نام آذربایجان و با اشتراک ...

ادامه مطلب