خبرگزاری ها

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازی

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازی

خبرگزاری های رسمی تبریز در فضای مجازی خبرگزاری ها رکن اساسی در فرایند اطلاع رسانی و تولید خبر به شمار می روند؛ رکنی که کارایی آن نیازمند زیرساخت های لازم، مهارت، تخصص، عملکرد حرفه ای و فعالیت مبتنی بر اصول است. از نظر لغوی، واژه « خبرگزاری » یک اسم مرکب است که از ۲ بخش عربی و فارسی تشکیل شده و معنای آن «ابلاغ و رسانیدن خبر»، «اطلاع و گزارش دادن خبر» و «عمل خبرگزار» است. «دهخدا» در فرهنگ لغت خود در تعریف واژه خبرگزاری می نویسد: «خب...

ادامه مطلب