سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
خانه » مشاهیر و مفاخر » دولتمردان عالی رتبه » نمایندگان مجلس شورای اسلامی » نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی
6235 بازدید

نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

صحن مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان مجلس شورای ملی و هم مجلس شورای اسلامی نام برده شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شورای ملی بوده است.

مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تأیید شورای نگهبان برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه ابلاغ می‌شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌ پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد که در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

مجلس ایران از سایر قوا مستقل است و به‌طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.

 

دوره اول

آغاز مجلس: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۵۹

۱۳ رجب ۱۴۰۰ / ۲۸ مه ۱۹۸۰

 

مرحله اول(سال ۱۳۵۸):

تعداد کل آرا: ۲۷۴۱۱۱

منتخب:

سید ابوالفضل ریحانی (موسوی)، متولد ۱۳۱۴ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۴۴۹۴۳

 

مرحله دوم(سال ۱۳۵۸):

تعداد کل آرا: ۱۸۶۶۰۲

منتخبین :

سید محمد میلانی حسینی، متولد ۱۳۱۸ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۹۳۰۷

محمد علی‌نژاد ساریخانی، متولد ۱۳۱۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۷۱۶۰

سید حسین موسوی تبریزی، متولد ۱۳۲۶ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۱۶۵۵۶

محمدحسین چهرگانی انزابی، متولد ۱۲۹۹تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۱۵۹۷۵

محمدعلی سبحان الهی، متولد ۱۳۲۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۰۸۸۹۲

 

میاندوره(سال ۱۳۶۰):

تعداد کل آرا: ۳۸۷۱۱۹

منتخبین:

عباس دوزدوزانی، متولد ۱۳۲۱ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۲۹۹۸۳۸

سید محسن پور میر غفاری، متولد ۱۳۳۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۲۹۷۷

 

دوره دوم

آغاز مجلس: دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۶۳

۲۷ شعبان ۱۴۰۴ / ۲۸ مه ۱۹۸۴

 

مرحله دوم(سال ۱۳۶۳):

تعداد کل آرا: ۲۰۴۷۲۵

منتخبین:

محمدعلی سبحان الهی، متولد ۱۳۲۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۸۶۳۱۶

سید جواد انگجی، متولد ۱۳۲۵ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۸۵۶۱۹

مرتضی رضوی، متولد ۱۳۲۴ نقده، تعداد آرای مأخوذه: ۸۰۳۹۰

اکبر پرهیزکار، متولد ۱۳۲۸ خوی، تعداد آرای مأخوذه: ۷۹۶۷۲

محمدحسین چهرگانی انزابی، متولد ۱۲۹۹ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۷۴۵۶۱

سید ابوالفضل ریحانی (موسوی)، متولد ۱۳۱۴ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۷۱۱۵۸

 

دوره سوم

آغاز مجلس: شنبه ۷ خرداد ۱۳۶۷

۱۱ شوال ۱۴۰۸ / ۲۸ مه ۱۹۸۸

 

مرحله اول(سال ۱۳۶۷):

تعداد کل آرا: ۳۰۸۴۸۵

منتخب:

حمید چیت‌چیان، متولد ۱۳۳۶ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۴۴۹۲

 

مرحله دوم(سال ۱۳۶۷):

تعداد کل آرا: ۱۳۴۸۵۱

منتخبین:

سید حسین پور میرغفاری، متولد ۱۳۲۶ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۴۱۹۳

محمدعلی سبحان‌الهی، متولد ۱۳۲۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۳۷۱۴

هاشم هاشمزاده هریسی، متولد ۱۳۱۷ هریس، تعداد آرای مأخوذه: ۵۰۷۰۲

میر علی اشرف پورحسینی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۴۹۰۳۱

محمدحسین چهرگانی انزابی، متولد ۱۲۹۹ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۴۵۳۹۷

 

دوره چهارم

پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۷۱

۲۶ ذیقعده ۱۴۱۲ / ۲۸ مه ۱۹۹۲

 

مرحله دوم (سال ۱۳۷۱):

تعداد کل آرا: ۱۷۶۶۴۶

منتخبین :

سید جواد انگجی، متولد ۱۳۲۵ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۷۴۳۰۳

محمد علی‌نژاد ساریخانی، متولد ۱۳۱۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۶۰۸۱۱

اسماعیل جبارزاده، متولد ۱۳۳۹ خوی، تعداد آرای مأخوذه: ۵۵۴۵۹

فاطمه هایون مقدم، متولد ۱۳۲۴ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۳۷۲۳

محمدعلی سبحان الهی، متولد ۱۳۲۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۴۹۸۵۹

فخرتاج امیرشقاقی، متولد۱۳۲۰ هشترود، تعداد آرای مأخوذه: ۴۷۶۰۱

 

دوره پنجم

شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۷۵

۱۴ محرم ۱۴۱۷ / ۱ ژوئن ۱۹۹۶

 

مرحله دوم(۱۳۷۵):

تعداد کل آرا: ۳۱۰۷۹۹

منتخبین:

اسماعیل جبارزاده، متولد ۱۳۳۹ خوی، تعداد آرای مأخوذه: ۱۵۰۸۰۱

صمد قاسمپور، متولد ۱۳۳۷ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۱۱۷۷۷

بلال سمرقندی، متولد ۱۳۳۱ عجب‌شیر، تعداد آرای مأخوذه: ۱۰۶۳۶۱

عبدالحمید باقری بنابی، متولد ۱۳۱۶ بناب، تعداد آرای مأخوذه: ۹۶۲۰۶

هاشم هاشمزاده هریسی، متولد ۱۳۱۷ هریس، تعداد آرای مأخوذه: ۹۳۴۷۹

سید رضا میلانی حسینی، متولد ۱۳۳۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۹۱۰۶۴

 

دوره ششم

شنبه ۷ خرداد ۱۳۷۹

۲۲ صفر ۱۴۲۱ / ۲۷ مه ۲۰۰۰

 

مرحله اول(۱۳۷۸):

تعداد کل آرا: ۵۶۶۱۰۳

منتخبین:

اکبر اعلمی، متولد ۱۳۳۳ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۹۳۳۱۲

اسماعیل جبارزاده، متولد ۱۳۳۹ خوی، تعداد آرای مأخوذه: ۱۴۸۷۲۸

 

مرحله دوم(۱۳۷۸):

تعداد کل آرا: ۲۶۰۷۲۵

منتخبین:

علی اصغر شعردوست، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۶۰۵۶۰

میر طاهر موسوی، متولد ۱۳۳۴ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۴۵۴۶۶

سید حمید مهدوی اقدم، متولد ۱۳۳۱ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۴۰۲۰۹

میر علی اشرف پورحسینی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۴۲۵۱

 

دوره هفتم

پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۳

۷ ربیع‌الثانی ۱۴۲۵ / ۲۷ مه ۲۰۰۴

 

مرحله اول(۱۳۸۳):

تعداد کل آرا: ۱۶۸۳۰۰

منتخب:

اسماعیل جبارزاده، متولد ۱۳۳۹ خوی، تعداد آرای مأخوذه: ۲۹۵۷۰

 

مرحله دوم(۱۳۸۳):

تعداد کل آرا: ۱۶۸۳۰۰

منتخبین:

اکبر اعلمی، متولد ۱۳۳۳ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۸۵۱۰

محمدحسین فرهنگی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۷۶۳۶

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، متولد ۱۳۴۱ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۲۰۶۹

عشرت شایق، متولد ۱۳۴۲ بم، تعداد آرای مأخوذه: ۴۵۰۵۸

رضا رحمانی، متولد ۱۳۴۵ مرند، تعداد آرای مأخوذه: ۴۲۱۵۶

 

دوره هشتم

سه‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۷

۲ محرم ۱۴۳۰ / ۳۰ دسامبر ۲۰۰۸

 

مرحله اول(۱۳۸۶):

تعداد  کل آرا: ۳۸۲۴۸۰

منتخب:

مسعود پزشکیان، متولد ۱۳۳۳ مهاباد، تعداد آرای مأخوذه: ۱۰۵۶۳۹

 

مرحله دوم(۱۳۸۷):

تعداد کل آرا: ۲۰۲۱۵۳

منتخبین:

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، متولد ۱۳۴۱ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۷۰۹۷۰

محمدحسین فرهنگی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۷۰۵۱۴

رضا رحمانی، متولد ۱۳۴۵ مرند، تعداد آرای مأخوذه: ۶۹۸۹۷

علیرضا منادی سفیدان، متولد ۱۳۴۸ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۶۸۰۳۸

شکور اکبرنژاد، متولد ۱۳۳۹ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۵۵۴۳۹

 

دوره نهم

یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱

۶ رجب ۱۴۳۳ / ۲۷ مه ۲۰۱۲

 

مرحله اول(۱۳۹۰):

تعداد کل آرا: ۱۵۹۵۰۱

منتخبین:

محمدحسین فرهنگی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۸۸۶۴۲

مسعود پزشکیان، متولد ۱۳۳۳ مهاباد، تعداد آرای مأخوذه: ۱۵۹۵۰۱

علیرضا منادی سفیدان، متولد ۱۳۴۸ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۵۴۳۸۸

 

مرحله دوم(۱۳۹۱):

تعداد کل آرا: ۳۱۳۲۳۸

میرهادی قره سید رومیانی، متولد ۱۳۵۴ آذرشهر، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۵۱۹۲

رضا رحمانی، متولد ۱۳۴۵ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۴۸۳۹

محمد اسماعیل سعیدی، متولد۱۳۴۰ گوگان، تعداد آرای مأخوذه: ۱۲۱۱۲۳

 

دوره دهم

شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۵

 

۲۰  شعبان ۱۴۳۷ / ۲۸ می ۲۰۱۶

مرحله اول (۷ اسفند ۱۳۹۴)

مسعود پزشکیان، متولد ۷ مهر ۱۳۳۳ مهاباد، تعداد آرای مأخوذه: ۲۶۱۶۰۵

احمد علیرضابیگی، متولد ۱۳۳۶ شبستر، تعداد آرای مأخوذه: ۲۳۵۳۱۴

 

مرحله دوم (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵)

زهرا ساعی، متولد ۱۳۵۹ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۳۴٬۱۳۱

محمدحسین فرهنگی، متولد ۱۳۴۰ تبریز، تعداد آرای مأخوذه: ۱۱۶٬۷۳۸

شهاب‌الدین بی‌مقدار، متولد ۱۳۳۲ ورزقان، تعداد آرای مأخوذه: ۱۱۲٬۳۴۵

محمداسماعیل سعیدی، متولد ۱۳۴۰ گوگان، تعداد آرای مأخوذه: ۱۰۹٬۰۴۲

 

ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه