موزه مشاغل

موزه مشاغل ؛ پنجره ای به سوی اقتصاد گذشته تبریز

موزه مشاغل ؛ پنجره ای به سوی اقتصاد گذشته تبریز

ایده راه اندازی موزه ای منحصر به فرد، از ۲۵ سال پیش در ذهن برادران سرابی اقدم شکل گرفت. چشمان این دو، در پستوی خانه های قدیمی روستاهای آذربایجان، در بازار تاریخی تبریز، در میدان گجیل، در سردابه خانه باغ ها، در انبار مغازه های قدیمی دنبال اشیایی می گشت که نشان از تاریخ در خود داشته باشد، سندی و وسیله ای قدیمی که روایتگر واقعی گذشته و جام جهان نمای فرهنگ، ادبیات و آداب و رسوم ایرانیان و مردم آذربایجان باشد.               عکس های قدیمی، کت...

ادامه مطلب