بایگانی برچسب ها: دانشگاه تبریز

۳۰ مرداد ۱۳۳۲ ـ ریاست شفیع امین در دانشگاه تبریز

۳۰ مرداد ۱۳۳۲ ـ ریاست شفیع امین در دانشگاه تبریز

جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۳۲ مصادف با ۱۰ ذیحجه ۱۳۷۲ و ۲۱ اوت ۱۹۵۳ ریاست شفیع امین در دانشگاه تبریزبا سقوط دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، ناصرقلی اردلان که در سمت استانداری آذربایجان، سرپرستی دانشگاه تبریز را نیز برعهده داشت، کنار رفت و به جای او دکتر شفیع امین به ریاست دانشگاه منصوب گردید. در زمان ریاست وی ـ تیرماه ۱۳۳۳ ـ محمدرضا پهلوی برای دومین بار از دانشگاه تبریز دیدار کرد و چندماه بعد دانشکده کشاورزی افتتاح شد. شفیع امین روز دوم اردیبهشت...

ادامه مطلب

دانشگاه تبریز ؛ معرفی و تاریخچه

دانشگاه تبریز ؛ معرفی و تاریخچه

دانشگاه تبریز ؛ معرفی و تاریخچه آموزش عالی در ایران قدمتی بسیار دیرینه دارد. در دوره هخامنشیان (۳۳۰-۵۵۹ ق.م) لازمه خدمات دولتی، تحصیلات عالیه در رشته حقوق بود و رشته هایی چون پزشکی، حساب، جغرافیا، موسیقی، ستاره شناسی و علوم نظامی نیز تدریس می شد. در دوران ساسانیان دانشگاه جندی شاپور مرکزیت جهانی داشت و جویندگان علم از نقاط گوناگون جهان برای تحصیل در رشته هایی همچون فلسفه، ستاره شناسی، الهیات، حقوق و پزشکی به این دانشگاه روی می آوردند...

ادامه مطلب