بایگانی برچسب ها: غارت شهر تبریز

فاجعه وحشتناک قتل عام و غارت تبریز

فاجعه وحشتناک قتل عام و غارت تبریز

نگاهی به فاجعه وحشتناک قتل عام تبریزیان و غارت شهر تبریز در سال ۹۹۹ هجری قمری به نوشته اوزون چارشلی، از سال ۹۹۲ هجری بحران مالی در کشور عثمانی آغاز شد. دولت در اثر کمبود درآمد و ازدیاد هزینه، به تدریج عیار سکه‌های نقره و طلا را کاهش داد و این امر باعث عصیانهای خونین و وحشتناک ینی‌چریان شد. ابراهیم پچوی در جلد دوم تاریخ خود تحت عنوان: «تبریز قوللارنین عصیانی و جعفر پاشانن مزبور لره قتلعامی» چنین آغاز سخن می‌کند: قتل‌عام قولها وسیله وزیر م...

ادامه مطلب