بایگانی برچسب ها: قطران تبریزی

قطران تبریزی ؛ شاعر بزرگ آذربایجان / مجید رضازاد عموزین الدینی

قطران تبریزی ؛ شاعر بزرگ آذربایجان / مجید رضازاد عموزین الدینی

قطران تبریزی ؛ شاعر بزرگ آذربایجانمؤلف کتاب “لباب الالباب” در مورد قطران تبریزی می‌نویسد: «الحکیم شرف‌الزمان قطران‌الازدى التبریزى ـ قطران که همه شعرا قطره بودند و او بحر و جمله فضلا ذره بودند و او خور، اشعار او در کمال صنعت و اوستادى و لطایف او محض اکرام و رادى، از اهل تبریزست و بر اقران سبقت کرد و قصاید او همه لطیف و اغلب رعایت تجنیس کردست»(۱). «این شاعر سى تن کما بیش را ستایش گفته و بیشتر این ممدوحان چنانکه از چکامه‏‌ها...

ادامه مطلب