بایگانی برچسب ها: میرزا آقا تبریزی

میرزا آقا تبریزی ؛ نمایشنامه نویس، روزنامه‌نگار، عضو انجمن ایالتی تبریز

میرزا آقا تبریزی ؛ نمایشنامه نویس، روزنامه‌نگار، عضو انجمن ایالتی تبریز

میرزا آقا تبریزی (حدود ۱۲۳۰ش، تبریز ـ ۱۲۹۷ش، سوریه) نمایشنامه نویس، روزنامه‌نگار، عضو انجمن ایالتی تبریزمیرزا آقا تبریزی در حدود سال ۱۲۳۰ هجری‌شمسی در تبریز متولد شد. تا سال ۱۳۳۵ هجری‌شمسی، نمایشنامه‌هایی به میرزا ملکم‌خان نسبت داده می‌شد که در این سال حسین محمدزاده صدیق با مطالعه آرشیو آخوندزاده اثبات کرد که مؤلف حقیقی این نمایشنامه‌ها میرزا آقا تبریزی بوده است. در آرشیو مذکور نامه‌هایی از میرزا آقا موجود است که درباره نمایشنامه‌های خود ب...

ادامه مطلب