بایگانی برچسب ها: نصیر پایگذار

۱۱ بهمن ۱۳۱۱ ـ تولد نصیر پایگذار

۱۱ بهمن ۱۳۱۱ ـ تولد نصیر پایگذار

سه‌شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۱۱ مصادف با ۴ شوال ۱۳۵۱ و ۳۱ ژانویه ۱۹۳۳ تولد نصیر پایگذارنصیر پایگذار ـ سلطان شعر جناس ایران ـ در شهر زنوز به دنیا آمد. وی دوران ابتدائی و متوسطه را در شهر مرند و دانشسرای مقدماتی را در تبریز به پایان رسانید و به‌عنوان معلم در شهر مرند شروع به‌کار کرد و در سال ۱۳۴۲ هجری‌شمسی از دانشکده ادبیات تبریز در رشته زبان و ادبیات فرانسه لیسانس گرفت و در دبیرستان‌های تبریز، انستیتو بازرگانی، انستیتو تکنولوژی، مرکز مربی کودک، ...

ادامه مطلب

نصیر پایگذار ؛ شاعر، غزل‌سرا، سلطان جناس ایران

نصیر پایگذار ؛ شاعر، غزل‌سرا، سلطان جناس ایران

نصیر پایگذار (۱۱ بهمن ۱۳۱۱، زنوز ـ در قید حیات) شاعر، غزل‌سرا، سلطان جناس ایران   نصیر پایگذار به سال ۱۳۱۱ هجری‌شمسی در زنوز به دنیا آمد. دوران ابتدائی و متوسطه را در شهر مرند و دانشسرای مقدماتی را در تبریز به پایان رسانید و به‌عنوان معلم در شهر مرند شروع به‌کار کرد. در سال ۱۳۴۲ هجری‌شمسی از دانشکده ادبیات تبریز در رشته زبان و ادبیات فرانسه لیسانس گرفت و در دبیرستان‌های تبریز، انستیتو بازرگانی، انستیتو تکنولوژی، مرکز مربی کودک، دانش...

ادامه مطلب

نصیر پایگذار ؛ سلطان صنعت جناس

نصیر پایگذار ؛ سلطان صنعت جناس

نصیر پایگذار متخلص به “نصیر” از شاعران نامی آذربایجان و استاد مسلم صنعت جناس ، در یازدهم بهمن ماه سال ۱۳۱۱ (۱۱/۱۱/۱۳۱۱) در ایستگاه راه آهن تبریز متولد شد. پدرش مهدی کارمند راه آهن بود. ابتدائی و متوسطه را در شهر مرند و دانش سرای مقدماتی را در تبریز به پایان رسانیده و به عنوان معلم در شهر مرند شروع به کار کرد. یک سال رئیس تربیت بدنی مرند بود و به تبریز منتقل شد و در سال ۱۳۴۲ از دانشکده ادبیات تبریز در رشتهزبان و ادبیات فرا...

ادامه مطلب