بایگانی برچسب ها: کتابخانه تربیت

۲۹ مهر ۱۳۰۰ ـ افتتاح کتابخانه تربیت

۲۹ مهر ۱۳۰۰ ـ افتتاح کتابخانه تربیت

جمعه ۲۹ مهر ۱۳۰۰ مصادف با ۱۸ صفر ۱۳۴۰ و ۲۱ اکتبر ۱۹۲۱ افتتاح کتابخانه تربیتزمانی که مخبرالسلطنه ـ والی آذربایجان ـ ریاست اداره فرهنگ را برعهده محمدعلی‌خان تربیت نهاد، وی نیز به طبع روحیه ذاتی خود یکی از اتاق‌های اداره را برای تأسیس کتابخانه تخصیص داد و به جمع‌آوری کتاب پرداخت و پس از چند ماه، در کنار دبیرستان فردوسی دو اتاق برای دفتر و مخزن کتابخانه تدارک دید و علی‌اکبر صمیمی را به ریاست کتابخانه تعیین نمود. در مدت ۳ سال، تعداد کتاب‌ها...

ادامه مطلب

تربیت ، اولین کتابخانه عمومی و دولتی ایران

تربیت ، اولین کتابخانه عمومی و دولتی ایران

کتابخانه تربیت ؛ اولین کتابخانه عمومی و دولتی ایران است که در سال ۱۳۰۰ به همت محمدعلی تربیت در شهر تبریز ایجاد شد. این کتابخانه در ابتدا «کتابخانه و قرائتخانهٔ عمومی معارف» نامیده می‌شد که بعدها به احترام بنیانگذار آن، تربیت نامیده‌ شد.کتابخانه تربیت، نخستین کتابخانه دولتی ایران است که در ۱۳۰۰ش. در شهر تبریز ایجاد شد. این کتابخانه توسط محمدعلی تربیت (۱۲۵۶-۱۳۱۸ش) پایه‌گذاری شد. وی فردی دانشمند و کتابشناس بود و از پیشگامان مشروطیت و یکی از آزادیخوا...

ادامه مطلب